Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Hart boven hard

Maandag 22 september schiet HART BOVEN HARD uit de startblokken. Dat is een burgerinitiatief van mensen en verenigingen die van de komende Vlaamse én federale legislatuur meer verhopen dan vijf jaar besparingspolitiek, die zich verzetten tegen onevenredige besparingen en tegen elke politiek die alles van waarde wil afbouwen en die geloven in de kracht van een solidaire samenleving.

Nu al hebben tientallen spelers uit onder andere cultuur, welzijnszorg, onderwijs, minderheden, vakbonden, socioculturele verenigingen, jeugdwerk en de milieu- en vredesbeweging zich met HART BOVEN HARD geëngageerd om samen met één solidaire stem te spreken. Ook OKRA steunt de actie.

De volledige tekst kan je hier lezen.

 

Download documenten :
Septemberverklaring
Terug naar overzicht