Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
OKRA steunt Vlaamse Vredesweek

De partners en ondersteunende middenveldorganisaties van de 25ste Vlaamse Vredesweek (waaronder OKRA) roepen op om te reageren tegen haatboodschappen in de publieke ruimte en het gesprek aan te gaan met diegenen die ze verspreiden.

De campagne loopt van 21 september, Internationale Dag van de Vrede, tot 2 oktober, Internationale Dag van de Geweldloosheid. De Vredesweek sluit zich aan bij de Europese campagne No Hate Speech, of: Neen tegen haatboodschappen.

Stop Haat, Praat!

Neen tegen haatboodschappen in de publieke ruimte

De haat die de publieke ruimte wordt ingeslingerd is niet min. Migranten zijn criminele gelukzoekers, homo’s geven een slecht voorbeeld aan onze kinderen, werklozen of "inactieven" plunderen de welvaartstaat, vrouwen zijn sletten, … de vindingrijkheid van scheldproza is immens. Het respect nihil.

"Auteurs" van haatboodschappen viseren anderen omdat…ze "anders" zijn dan zij: omdat ze een andere huidskleur, afkomst, leeftijd, religie, overtuiging of seksuele geaardheid hebben. Hun haatgevoelens steunen op vooroordelen en veralgemeningen. Op angst voor wat ze niet kennen of op onzekerheid over hun eigen leefomstandigheden.

Ja voor dialoog

De Vredesweek-campagne wil haat de pas afsnijden en breekt een lans voor dialoog. Het gesprek opzoeken is niet de eenvoudigste weg uit het haatdiscours. Het succes is ook niet gegarandeerd. Maar het is een noodzakelijke stap. Wie op een respectvolle manier met de ander omgaat, ontdekt de ander als mens. In dialoog kunnen we voorbij tegenstellingen en veralgemeningen kijken en elkaars wensen en verlangens beter begrijpen. Dialoog is luisteren, vragen en verduidelijken wat je eigen verlangens zijn. Het is geen opbod van meningen. Het doorbreekt het is "wij of zij". Dialoog wist verschillen niet uit, maar erkent en overstijgt ze. "De ander" is en zal altijd anders zijn.

Vlaanderen verHARTen

Haat verhardt een samenleving. De Vredesweekpartners willen de samenleving verHARTen. Hun oproep: neem een foto van jezelf of je vrienden – een ‘selfie’ – met het No Hate-hartlogo uit het campagnebeeld. De eerste honderden foto’s zijn al te zien op de website dankzij de jongerencampagne No Hate Vlaanderen. De duizenden hartpins en -tattoo’s die intussen verspreid zijn, zien we tijdens de campagne wellicht terug op duizenden selfies die de samenleving zullen verHARTen.

Terug naar overzicht