Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
OKRA over NMBS-seniorentarief
OKRA verzet zich tegen de afschaffing van het tarief.

OKRA verzet zich tegen de afschaffing van het NMBS-seniorentarief

De nieuwe regering wil dat de NMBS de komende jaren 2,1 miljard euro bespaart, maar liefst vijftien procent van hun totale budget. Deze besparingen beloven weinig goeds voor de reizigers, niet in het minst voor de ouderen als we de berichtgeving in de media lezen.

Meer en meer ouderen maken gebruik van het openbaar vervoer. Het seniorentarief is daarbij onmiskenbaar een katalysator en biedt ouderen de mogelijkheid om actief aan de samenleving deel te nemen. OKRA verzet zich daarom resoluut tegen een eventuele afschaffing of afbouw van het seniorentarief, waaraan al een kostprijs en voorwaarden verbonden zijn. Een prijsstijging leidt voor ouderen ongetwijfeld tot een extra drempel om zich te kunnen verplaatsen. Een extra belasting van het wegverkeer, of erger nog sociaal isolement, moet vermeden worden.

Bovendien vreest OKRA dat een aantal stations en stopplaatsen opgedoekt zullen worden. Vooral in de meer landelijke gebieden dreigt de dienstverlening en het aanbod aan openbaar vervoer andermaal in het gedrang te komen. De verschillende openbare vervoersdiensten moeten streven naar een geïntegreerd en toegankelijk netwerk waar op elkaars dienstverlening wordt ingespeeld.

Betaalbare en bereikbare basismobiliteit is volgens OKRA een fundamenteel recht. Ook in de toekomst moeten ouderen ten volle een beroep kunnen doen op hun recht op mobiliteit.

Meer info: Katrien Vandeveegaete, gsm 0474 557 442, katrien.vandeveegaete@okra.be.

Terug naar overzicht