Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Abonnement De Lijn
OKRA zegt NEEN aan buitensporige abonnementsprijs voor 65+

OKRA zegt NEEN aan een buitensporige abonnementsprijs voor het busvervoer voor 65+

OKRA, de grootste vereniging voor gepensioneerden, stelt vast dat vervoersmaatschappij De Lijn structurele besparingen doorvoert die de vervoersmogelijkheden van ouderen beperkt. Vandaag circuleert er in de pers dat 65-plussers, die nu gratis rijden, voortaan 180 euro zouden betalen voor een jaarabonnement.Het gratis abonnement Omnipas 65+ van De Lijn is sterk ingeburgerd en biedt heel wat ouderen een noodzakelijk, dankbaar en milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Het openbaar vervoer moet ook in de toekomst betaalbaar blijven. In dat opzicht is 180 euro een onaanvaardbare prijs waartegen OKRA zich met klem verzet.

OKRA stelt duidelijk dat:
- Alle personen met het statuut verhoogde tegemoetkoming (RIZIV) het gratis tarief moeten behouden.
- Ook mogelijke nieuwe tarieven voor andere groepen betaalbaar moeten blijven. Het kan toch niet zijn dat ouder wordende Vlamingen morgen 180 euro betalen voor het busvervoer en Waalse gepensioneerden slechts 36 euro?

Tevens pleit OKRA voor het behoud van een kwaliteitsvol, toegankelijk en afdoend openbaarvervoersnetwerk, zodat basismobiliteit voor iedere oudere gegarandeerd blijft. Vandaag zijn al heel wat ritten verdwenen, sommige haltes worden niet meer bediend en de dienstverlening in het weekend of tijdens de daluren werd verkleind. Deze ingrepen verkleinen de mobiliteitsmogelijkheden van ouderen, die nochtans cruciaal zijn voor hun deelname aan het maatschappelijk leven. OKRA dringt erop aan dat de sociale functie van het openbaar vervoer niet verder aangetast wordt.

Meer info: Jan Vandecasteele, 0477 37 85 89, jan.vandecasteele@okra.be.

Terug naar overzicht