Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Actie De Lijn

OKRA was samen met de vakbonden, de Vlaamse Ouderen Raad, de Landelijke Beweging, de Vlaamse Jeugdraad, Welzijnszorg, de Verenigde Verenigingen, Hart boven Hard enz. aanwezig op een manifestatie gericht aan het adres van de Vlaamse minister van Mobiliteit.
Ook hier voert OKRA mee actie om voldoende basismobiliteit door De Lijn zeker op het platteland te verzekeren. Afschaffen van lijnen beperkt niet alleen de mobiliteit van de ouderen maar zeker ook van de scholieren, van werknemers die vroege of late werktijden hebben.


Terug naar overzicht