Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Welvaartsvaste pensioenen

Welvaartsaanpassingen Groep van Tien zijn een stap in de goede richting voor OKRA

In het voorstel van sociaal akkoord tussen werknemers- en werkgeversorganisaties dat afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt, stellen de sociale partners een verdeling van de welvaartsenveloppe voor. OKRA vindt de welvaartsaanpassingen een stap in de goede richting.


De welvaartsaanpassingen die voor de minimumpensioen voorliggen, zouden 2,34 % vooruitgang betekenen. Het minimumpensioen voor werknemers komt zo op 1205,37 euro per maand te liggen, het verhoogde vakantiegeld (+ 6,9% voor alle gerechtigden) meegeteld. Hiermee stijgen de minimumpensioenen 12,23 % uit boven de Europese armoedenorm van 1047 euro per maand. Dit bedrag komt weliswaar overeen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Wie bijvoorbeeld 42 jaar heeft gewerkt, krijgt een minimumpensioen van 1125,01 euro. Ook de minimumpensioenen voor de gemengde loopbanen, voor wie zowel als werknemer als zelfstandige heeft gewerkt, worden opgetrokken met 20,2 %.


De verhoging van 1% voor de oudste pensioenen, die zijn ingegaan voor 1995, is even nodig. Deze pensioenen liggen immers lager dan de pensioenen die vandaag ingaan, te wijten aan de welvaartsachterstand die deze pensioenen doorheen de jaren hebben opgelopen. Tijdens de vorige legislaturen werd dit probleem niet structureel aangepakt. De stijging is alvast een stap in de goede richting maar maakt de opgelopen achterstand niet goed. Daarvoor is een verdere inhaalbeweging nodig.


OKRA blijft aandringen om werk te maken van echte welvaartsvaste pensioenen via het automatisch, jaarlijks en structureel koppelen van de pensioenen aan de loonevolutie. Dit biedt meer garanties voor gepensioneerden.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht