Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
OKRA ondersteunt 'Red de poetsdiensten'
Actie van ACV Voeding en diensten
De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor zowel de ‘aanvullende thuiszorg’, waarin poetsdiensten functioneren, als voor de dienstenchequeregeling waarin eveneens poetsdiensten functioneren. In het kader van Beweging.net werd met de belangrijkste deelorganisaties een gelijklopend standpunt bereikt over 2 belangrijke knelpunten:
  • Enerzijds wensen we een degelijke financiering van de ‘aanvullende diensten’, omdat deze toekomen bij zorgbehoevende personen, waarvoor de personeelsleden ook de nodige vorming genoten. We constateren evenwel dat dienstencheques steeds meer gebruikt worden, ook door zorgbehoevenden, omdat er te weinig aanbod is vanuit de ‘aanvullende diensten’. De personeelsleden van de dienstenchequebedrijven hebben evenwel geen vorming genoten om zorgbehoevenden op een gepaste wijze te helpen.
  • Anderzijds mogen de prijzen voor poetshulp in de ‘aanvullende diensten’ nooit hoger liggen dan de prijs van de dienstencheques.
Het ACV Voeding en Diensten lanceerde daarom een actie: ‘RED DE POETSDIENSTEN’.
Met deze campagne wil het ACV de Vlaamse regering vragen om:
  • de poetsdiensten binnen de gezinszorg te versterken en beter af te bakenen tegenover de dienstencheques en zo te zorgen voor kwaliteitsgaranties voor de gebruikers, 
  • maatregelen te nemen tegen de commercialisering van de zorg,
  • een duidelijk toekomstperspectief te bieden aan de dienstencheque-werknemers. 
Met de campagne wil het ACV 15.000 handtekeningen verzamelen. Met 15.000 handtekeningen moet het Vlaams parlement een hoorzitting toestaan. Daar kan ACV haar visie op de poetsdiensten, de gezinszorg en de dienstencheques uit de doeken doen. Want dit onderwerp is een breed debat waard en wordt best niet overgelaten aan de regering alleen.

Meer informatie over de actie vind je in het campagnekrantje van ACV.
Teken hier de petitie (terugbezorgen aan ACV-kantoor in je buurt).

Terug naar overzicht