Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Sorry, geen alternatief!
Belbus slachtoffer van besparingen bij De Lijn!
Persbericht
De belbus, slachtoffer van de besparingen bij De Lijn. Maar waar is het alternatief?

Begin maart 2015 kregen Vlaamse gemeenten een brief in de bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Daarin stond het scenario dat De Lijn voor hun grondgebied had uitgetekend. Want, er moet bespaard worden bij De Lijn in 2015, weet u wel? Het leeuwendeel van de besparingen wordt gerealiseerd door interne maatregelen en hogere tarieven, vertelt de brief. Het 65+ abonnement van 50 euro bijvoorbeeld. Maar, 6 miljoen moet gevonden worden aan aanbodszijde. Gemeenten werden zodoende op de hoogte gebracht van het voorlopige besparingsplan en vriendelijk verzocht hun inwoners niet te informeren. 

Gemeenten werden buitenspel gezet. Geen overlegmoment, geen inspraak. Het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, kon niet aangeven waar reizigers in hun gemeente van wakker liggen. Seniorenorganisatie OKRA vindt dit ongehoord! 

Het gonst momenteel van de geruchten in de media:  
“Gemeentebestuur verontwaardigd over afschaffen belbussen” 
“Belbus verdwijnt in Vilvoorde, Zemst en Kampenhout”
“Besparingen bij De Lijn treffen belbus” 
“Zonder belbus raken wij nergens meer”

Dat de belbus het slachtoffer wordt van de besparingen bij De Lijn is overduidelijk. OKRA begrijpt dat de belbus niet altijd het juiste antwoord was op de gestelde vervoersvragen. Maar ze is ook onthutst over de geplande ingrepen in het aanbod, die vooral het platteland en heel wat ouderen zullen treffen. Wat met al die reizigers die binnenkort nodeloos staan te wachten op hun bus? Waar is het alternatief? 

Van basismobiliteit zal binnenkort geen sprake meer zijn. Het nieuwe kader, het decreet basisbereikbaarheid, is nochtans nog onbesproken en niet in voege. OKRA houdt daarom de vinger aan de pols en zal reageren. Ze vraagt De Lijn met hoogdringendheid om niet te snoeien vooraleer er een grondig publiek debat heeft plaatsgevonden rond de toekomst van het openbaar vervoer en de invulling van het nieuwe decreet.

Terug naar overzicht