Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Week van de brailleliga 2015
WEEK VAN DE BRAILLELIGA 2015 
SLECHT ZIEN VOOR EVEN, NIET ZOALS VOOR HET LEVEN 
Van 1 tot en met 14 juni 2015

Het grote publiek sensibiliseren omtrent de visuele handicap is een belangrijke opdracht van de Brailleliga. Van 1 tot en met 14 juni 2015 voert de organisatie een campagne rond het thema slechtziendheid.  Als we onze ogen sluiten, kunnen we ons allemaal een beeld vormen van wat het betekent om blind te zijn. Slechtziendheid daarentegen is veel moeilijker te vatten. Over deze zware handicap, die nog te weinig gekend is en verkeerd begrepen wordt, bestaan er tal van misverstanden en vooroordelen. Tijdens de nieuwe campagne van de Brailleliga kan iedereen kennismaken met verschillende oogaandoeningen, zich in de plaats stellen van een slechtziende persoon en ook leren hoe hij slechtziende personen kan helpen.

Slechtziendheid
Slechtziendheid staat voor zeer slecht zien, zelfs na optische correctie (bril, contactlenzen) of na een chirurgische ingreep die bedoeld was om het zicht te verbeteren. Er bestaan verschillende vormen van slechtziendheid, naargelang de ziekte die de beperking veroorzaakt: verlies van het perifere zicht, verlies van het centrale zicht, enkel nog zien in bepaalde delen van het gezichtsveld, zeer wazig zien, … 

De boodschap van de campagne
Naar het grote publiek wil de organisatie met deze campagne slechtziendheid in al zijn facetten bekend maken zodat slechtziende personen niet langer geconfronteerd worden met onbegrip. “Onze leden vertellen ons heel vaak dat zelfs hun familieleden hun handicap niet begrijpen. Ze kunnen zich inderdaad voor sommige dingen nog zeer goed uit de slag trekken, terwijl andere zaken helemaal niet meer lukken. Die dubbelzinnigheid speelt hen parten en is vaak de aanleiding voor discussies, verwijten of onverschilligheid.” vertelt Ronald Vrydag, departementsdirecteur van de Brailleliga.

Deze campagne richt zicht echter ook tot de slechtziende personen zelf. De Brailleliga kan ervoor zorgen dat zij kunnen genieten van de voordelen waarop zij recht hebben en hun zelfstandigheid kunnen behouden dankzij de diensten die de organisatie aanbiedt. Slechtziende personen hebben er bovendien alle baat bij om deze stap te zetten voor hun 65ste verjaardag. Na die datum verliezen zij immers hun recht op bepaalde tussenkomsten van de overheid bij het verwerven van aangepast materiaal! Tal van oogaandoeningen, zoals cataract, glaucoom, leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) zijn sterk leeftijdsgebonden. Reden te meer dus om tijdig de nodige stappen te ondernemen!

Ook de senioren worden niet vergeten. De Brailleliga zal in 6 woonzorgcentra van de groep ORPEA een animatie verzorgen rond het thema slechtziendheid. De residenten, hun familie, de personeelsleden en de buren van de woonzorgcentra zullen er eerst kunnen genieten van een “maaltijd die goed is voor het zicht” om daarna kennis te maken met slechtziendheid en de dienstverlening van de Brailleliga.

Nieuw regiohuis in Geel
Om haar dienstverlening dichter bij de personen met een visuele beperking te brengen, opent de Brailleliga op 4 juni 2015 een nieuw regiohuis in Geel. Naast de permanentie van de Sociale dienst zullen er ook vormingen en socio-culturele activiteiten georganiseerd worden. Het zijn telkens weer gelegenheden voor blinde en slechtziende personen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Lichtlabo
Vandaag opende de Brailleliga ter gelegenheid van deze campagne en het internationale jaar van het licht Lichtlabo! In dit Labo, in Brussel, kunnen slechtziende personen terecht voor advies om de verlichting van hun leefomgeving te optimaliseren. Dagelijkse activiteiten zullen hierdoor een stuk gemakkelijker verlopen: lezen, schrijven, koken, enz. Na verschillende testen, krijgen zij aanbevelingen voor verlichting en contrasten in functie van hun specifieke noden en hun visuele handicap. 

Terug naar overzicht