Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Op de bres voor onze pensioenen
Pleinmanifestatie op 15 juni
In de loop van deze maand zal het Nationaal Pensioencomité opgericht worden. Hierin zullen vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgeversorganisaties en federale overheid zetelen. Je leest het goed, geen enkele formele vertegenwoordiger voor de gepensioneerden zelf. OKRA probeert dus met alle mogelijke middelen betrokkenheid te krijgen, maar lukt daar voorlopig niet in. Om deze vraag kracht bij te zetten komt OKRA, samen met de vakbonden, een korte actie op 15 juni.
 
Maar ook omdat OKRA zich serieuze vragen stelt bij het vooropgestelde programma van dit Nationaal Pensioencomité. De grote krijtlijnen van de pensioenhervorming zijn al lang uitgetekend, en het lijkt er allesbehalve op dat de knelpunten voor de huidige pensioenen zullen aangepakt worden. OKRA eist dus dat het Nationaal Pensioencomité zich niet enkel buigt over het thema langer werken, maar o.a. ook over een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen, een minimumpensioen dat toelaat om menswaardig te leven en welvaartsvaste uitkeringen.
 
Praktisch:
  • Een pleinmanifestatie, dus geen te volgen parcours. Animatie is voorzien o.a. met muziekgroep The Crowd. Er zullen een aantal stoelen voorzien worden.
  • Vanaf 11u tot 13u, aan de Europa-Esplanada in Brussel (voor de Zuidertoren vlak aan het Zuidstation). Het is het gemakkelijkst om met de trein te komen (Brussel-Zuid).
  • Kom naar de OKRA-tent of –vlag;
o    Je kunt er de terugbetaling van je treinticket regelen.
o    Je kunt ter plaatse een fluohesje van OKRA krijgen.
 
Graag tot dan!
Terug naar overzicht