Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Gepensioneerden zijn de pineut van de taxshift
OPINIE OKRA

Gepensioneerden zijn de pineut van de taxshift

Afgelopen vrijdag maakte regering Michel een ‘historisch akkoord’ bekend inzake een taxshift van meer dan 7,2 miljard euro tegen 2018. Onze premier schuwde allerminst grote woorden, en was het gezicht van één van de best voorbereide goednieuwsshows van de laatste jaren. Hij formuleerde de drie prioriteiten van het akkoord wel erg duidelijk; jobs, jobs en jobs. Een liberaal mantra dat we stilaan wel al kennen en waarbij verschillende organisaties, zoals onder andere Beweging.net en het ACV, ondertussen al grote vraagtekens hebben geplaatst. 

Nieuwe jobs dus. Onmiddellijk valt een grote onweerswolk boven de hoofden van gepensioneerden te vrezen. Jobcreatie wordt nu eenmaal duur betaald wanneer een regering dit bijna uitsluitend, zo blijkt, via lastenverlagingen aanpakt.  Het grootste deel van de OKRA-achterban is immers niet langer actief op die arbeidsmarkt, maar mag dus wel flink meebetalen aan de 3,5 miljard euro waarmee de regering de lasten voor werkgevers en sommige werkenden verlaagt. De 100 euro extra koopkracht waar onze premier mee schermt gaat over een vermindering van de personenbelasting … die uitsluitend naar de werkenden gaat. Tussen haakjes enkel de werkenden met een laag inkomen, in tegenstelling tot wat de premier mag beweren. 

Is er dan geen doekje voor het bloeden voor de gepensioneerden, met name de welvaartenveloppe die wederom op tafel werd gelegd? Het bedrag van 1,2 miljard werd inderdaad herbevestigd. Hiermee worden de laagste uitkeringen en de pensioenen opgetrokken, zodat deze gelijke tred houden met de stijgende welvaart. Mooi, maar deze belofte klinkt helaas iets te bekend in de oren. Ze werd namelijk al eerder gedaan, bij het bekendmaken van de laatste regeerakkoorden. Dit leverde in 2015 op jaarbasis 50 euro extra vakantiegeld op voor iemand met een gezinspensioen en 40 euro voor iemand met een alleenstaandenpensioen. Een pak minder dus dan de 100 euro per maand zoals beloofd aan werkenden met lage inkomens. Maar bovenal werden deze bedragen al eens aangewend om de indexsprong en de bevriezing van de fiscale grensbedragen voor vervangingsinkomens te compenseren. Met hetzelfde geld kan je toch niet tweemaal de mensen gaan compenseren? Van bijkomende middelen blijkt er helemaal geen sprake. De welvaartsenveloppe bevat 1,2 miljard, de besparingen in de sociale zekerheid 1,7 miljard. Van een ongelijke shift gesproken.

Intussen zullen de gepensioneerden een rist nieuwe maatregelen die de regering-Michel beslist heeft, wel rechtstreeks in de portemonnee voelen. Hogere accijnzen op tabak, alcohol en diesel. Een vettaks. En bovenal het optrekken van de BTW op de elektriciteit van 6 naar 21%. In Vlaanderen kwam er ook al 8% bij . Verhogingen die hard aankomen wanneer je van een uitkering zoals een pensioen moet leven. Zeker wanneer je in een oud en vaak ook slecht geïsoleerd huis woont en met elektriciteit verwarmt. Bovendien is er één belangrijk detail over de btw-verhoging onduidelijk op dit moment. Om te vermijden dat ze de index omhoog zou duwen, zou het best kunnen dat ze buiten de index zal worden gehouden. Dat komt neer op een tweede indexsprong. 

Naast de centen heeft de regeringsploeg een mokerslag toegebracht op de hoop voor wat meer evenredigheid in de bijdrage aan de samenleving door de grotere vermogens: huurinkomsten, kadasteraanpassing, vermogensbelasting, meerwaardebelasting en bedrijfswagenvoordelen blijven stuk voor stuk ongewijzigd. Aan belastingaftrekken die tientallen achterpoortjes openhouden om toch maar niet te moeten betalen gebeurt niets. Integendeel, vennootschappen mogen hun vakantieverblijf voortaan mee inbrengen als belastingvermindering. Fiscale fraude blijft toegedekt en kan opnieuw  afgekocht worden. 
De verlaging van de werkgeversbijdragen wordt lineair doorgetrokken, zonder engagementsverplichting. Zuivere giften dus aan grote bedrijven!  Niets, niets, niets in plaats van jobs, jobs, jobs…

Het matteüseffect valt niet te ontkennen: ‘zij die al veel hebben, krijgen meer, en zij die niet hebben, wordt ontnomen wat ze verdienen’. De bittere kant is de ongelijke behandeling, met groot ongenoegen en machteloosheid.

Niek De Meester, OKRA pensioendienst
Terug naar overzicht