Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Welkom aan boord bij OKRA
Nieuw jaarthema 2016-2017
Welkom aan boord
omarm, ontdek, ontspan en ontmoet met OKRA.
Dit is het nieuwe OKRA centraal thema voor 2016 en 2017.
Alle info, materiaal en activiteiten op www.welkomaanboordbijokra.be


Onze boodschap:Welkom aan boord van OKRA!


Kom er bij, jong of oud, man of vrouw, fit of minder fit, …  
We gaan je omringen met zorg, aandacht en vriendschap!


We trekken er samen op uit, 
leren nieuwe mensen en dingen kennen.


We beleven heel wat samen, 
nemen de tijd om te genieten en te bewegen.


Onderweg zoeken we elkaar op, spreken we verder af 
en nu en dan verbroederen we met een andere boot op onze weg.
 

Terug naar overzicht