Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
OKRA-SPORT wordt OKRA-SPORT+
Fusie met Vlaamse Krachtbalfederatie en Falos
OKRA-SPORT verruimt haar aanbod door in fusie te gaan met Falos en de Vlaamse Krachtbalfederatie. De doelgroep breidt zich dus uit van jeugd over volwassene tot senior. Vandaar de naam OKRA-SPORT+ met als doel levenslang gezond sporten. 
De '+' staat dus voor 'meer'. Meer activiteiten, meer kansen, meer aangeboden sporten, meer sociale contacten... meer bewegen.

1+1 = meer dan 2

Jan Benoot: “De ‘plus’  in de nieuwe federatie verwijst naar de uitbreiding van het aantal sporten en leden. Daarnaast verwijst de ‘plus’ ook naar de uitbreiding van de doelgroepen: van jeugd, volwassene tot senior, van recreatie tot recreatieve competitie. Kortom, de vlag ‘OKRA-SPORT+’ dekt voortaan alle leeftijden. Het grotere geheel zal hopelijk niet alleen meer weerklank krijgen, door de samenwerking zal de zogenaamde ‘backoffice’ (verzekering, boekhouding, ledenbeheer, beleidsplanning…) vlotter lopen. Wij zijn alvast overtuigd dat 1+1 meer dan 2 zal zijn.”

“Door de structuur met sportieve cellen kunnen OKRA-SPORT, Falos en krachtbal hun expertise delen en zich verder ontwikkelen met aandacht voor de identiteit van elke sport en haar doelgroep. Dat kan en zal ongetwijfeld leiden tot kruisbestuiving op verschillende vlakken zodat de nieuwe federatie een surPLUS zal zijn voor alle leden.”

OKRA-SPORT+ een meerwaarde!

Frans Beunens: “Belangrijkste is dat deze nieuwe verruimde vzw de kansen voor OKRA gaaf houdt om haar sportfederatie verder uit te bouwen. De doelgroep wordt groter en gevarieerder. Onze sportfederatie blijft immers verder erkend door de Vlaamse overheid.”

“OKRA-SPORT heeft in het verleden samen met enkele partners uit de recreatiesport proberen te wegen op het sport-voor-allenbeleid. Zeker in 2010, het jaar dat Sport voor allen de sport in de kijker was. Door de verruiming van de vzw heeft OKRA-SPORT+ meer kansen om via en samen met haar nieuwe partners de recreatieve sportbeoefening de plaats te geven waar ze recht op heeft. Met andere woorden, de ouderen staan niet langer alleen. Misschien moet er ook gedacht worden om geïsoleerde groepen sportende ouderen te laten aansluiten.”

“OKRA-SPORT en de sport voor ouderen zal bij de leden van de nieuwe partners en hun omgeving meer bekend raken. Die nieuwe partners en hun leden geloven eveneens in de recreatieve sportbeoefening. Bovendien zijn ze de ouderen van de toekomst. Als je het op lange termijn bekijkt, zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden dus niet alleen voor Falos en de krachtbal opportuun, maar evenzeer voor OKRA-SPORT.

Bart Vanreusel, hoogleraar emeritus verbonden aan de KULeuven, jarenlang voorzitter van de Vlaamse Sportraad en voorvechter van de recreatiesport, is de nieuwe voorzitter van OKRA-SPORT+Terug naar overzicht