Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Enquête rond digitalisering
Samenwerking OKRA & Gezinsbond
In 2016 deed de Gezinsbond een eerste bevraging naar de digitale vaardigheden van onze landgenoten. Hieruit bleek dat mensen heel wat minder vaardig zijn dan overheid en bedrijven denken. Opvallend was ook dat de digitale ongeletterdheid echt breed verspreid is over alle lagen van de bevolking. Nu wil OKRA samen met de gezinsbond dieper graven. Welke drempels ervaren mensen? En wat hebben ze zelf nodig om zich beter thuis te voelen in de digitale wereld? 

Je kan deze bevraging hier online invullen t.e.m. 21 juli 2017.  

Wil je deze enquête graag zelf op papier invullen of mee helpen verspreiden? 
Dat kan via onderstaand document. Bezorg deze formulieren ten laatste 21 juli aan Niek De Meester, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.
Download documenten :
enquête digitalisering (print)
Terug naar overzicht