Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Recht op IGO?
De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een sociale bijstandsuitkering voor mensen zonder of met een laag pensioen. Ze wordt toegekend na een streng onderzoek van de bestaansmiddelen.

Het basisbedrag van de IGO bedraagt 916,33 euro per maand voor alleenwonenden en 610,89 voor samenwonenden.

Wanneer mensen op hun 65ste met pensioen gaan, berekent de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) automatisch of ze recht hebben op de IGO. In andere gevallen gebeurt deze berekening echter niet automatisch en moeten betrokkenen zelf een aanvraag indienen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij mensen die met pensioen gaan voor hun 65ste. Dan zou de RVP in principe automatisch moeten onderzoeken of de betrokkenen recht hebben op een IGO op het moment dat ze 65 worden. In de praktijk gebeurt dit nog niet. De RVP is echter volop bezig om deze situatie recht te zetten.

Denk je zelf recht te hebben op een IGO omwille van een gewijzigde gezins- of inkomenssituatie, kan je steeds een verzoek tot IGO indienen bij de RVP of het gemeentebestuur.

Meer informatie in de IGO infofiche

Terug naar overzicht