Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Bezwaarbrief belasting op Duitse pensioen dwangarbeid

Wanneer je als inwoner van België een pensioen uit Duitsland ontvangt, moest je daar sinds kort belastingen op betalen. De Duitse administratie zal wel een vrijstelling verlenen aan de door België erkende gedeporteerden.

Deze vrijstelling krijg je echter niet automatisch. Het Bestuur der Oorlogsslachtoffers bezorgde de Duitse administratie begin maart 2012 een lijst met namen. Staat jouw naam op de lijst, ben je sowieso vrijgesteld. Je moet wel zelf nog bezwaar indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland. Dat kan met de modelbezwaarbrief die je terugvindt op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Tal van mensen betaalden intussen de achterstallige belasting op oorlogspensioenen. Ook zij kunnen nog bezwaar indienen bij het Finanzamt door de modelbezwaarbrief van de FOD financiën op te sturen. Best voeg je hier nog een begeleidend schrijven in het Duits bij om aan te geven dat je reeds betaald hebt.

In het OKRA-magazine van juli-augustus vind je een volledig dossier over de nieuwe belastingheffing op Duitse pensioenen.

 

Terug naar overzicht