Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Kan jij de energierekening nog betalen?

Nu de winter voor de deur staat, loopt de energiefactuur weer op. Sommige groepen komen echter in aanmerking voor een tegemoetkoming.
Personen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming aan personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid hebben recht op het maximumtarief voor gas en elektriciteit. Dit tarief is bij elke leverancier gelijk en is meestal het voordeligste tarief dat je kan krijgen. Ook een kind met een handicap dat daarvoor verhoogde kinderbijslag krijgt, geeft recht op dit voordeel. In principe wordt dit recht automatisch toegekend. Het staat vermeld op je energiefactuur.

Personen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij het ziekenfonds of met een beperkt inkomen en personen met schuldenlast kunnen een tussenkomst vragen van het Sociaal verwarmingsfonds. Je hebt slechts zestig dagen tijd om de factuur van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of propaangas voor te leggen aan het OCMW van je gemeente.
Het recht op de verhoogde tegemoetkoming herken je aan het eindcijfer 1 van de code op je ziekenfondsklever, bv. 121/121.

Meer informatie via 078 05 08 05 of infochronischzieken@cm.be.

Terug naar overzicht