Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Verhoging pensioenen
Vanaf 1 april 2013 bedraagt het minimumpensioen voor zelfstandigen 16 636,77 euro per jaar

Per maand is dit 1 386,40 euro. Deze verhoging geldt voor een pensioen als gezin en niet als alleenstaande. Voortaan is het bedrag van het minimumpensioen als gezin voor een zelfstandige dus gelijk aan dat van een werknemer. Wie geen volledige loopbaan heeft, krijgt wel een proportionele vermindering op dit bedrag.

Daarnaast bereikten de sociale partners een akkoord over de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaartsvastheid, voor alle gepensioneerden. Het vakantiegeld stijgt daardoor met vijf procent in mei 2013, en met 8,6 procent vanaf mei 2014. Vanaf 1 september 2013 is er een algemene verhoging van 1,25 procent voor de minimumpensioenen. Ook de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) zal in september met twee procent stijgen.

Terug naar overzicht