Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Persbericht: Waardig ouder worden
OKRA en waardig ouder worden tot het einde toe
Uit recent onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat slechts één op tien mensen tijdig regelingen treft over de zorg bij het levenseinde. OKRA wil daarom mensen hierover sensibiliseren zodat ze tijdig met hun kinderen en/of kleinkinderen over de zorgplanning kunnen praten. Als christelijke organisatie ziet de ouderenorganisatie dit uiteraard in een christelijk perspectief. 

Daarbij kiest OKRA voor de palliatieve zorg als de beste humane en sociale omkadering van de zorg bij het levenseinde. Tegelijk wil OKRA de zelfbeschikking verbreden door ruimte te laten voor mensen die in uiterst moeilijke situaties moeten kiezen voor euthanasie. 

Wat OKRA een duwtje wil geven, werd in een basisbrochure in vijf punten uitgeschreven: 
  1. Info doorgeven over zorgrecht en patiëntenrechten. 
  2. Een cultuur van openheid en gesprek over het levenseinde bevorderen. 
  3. Informatie aanreiken van de keuzemogelijkheden in het medisch handelen bij het levenseinde. 
  4. Ruimte scheppen voor de mogelijkheden van zingeving en christelijk geloof bij omkaderen van eindigheid en afscheid.
  5. Aandacht besteden aan de bredere maatschappelijke thematiek van senioren in het laatste levensfase. 
OKRA vertrekt daarbij van de vernieuwde filosofische opvattingen over het zelf en de zelfbeschikking. De mens is niet alleen maar staat voortdurend in gesprek en in wisselwerking met de anderen en omgeving. Sterker nog: zelf en zelfbeschikking kunnen maar tot stand komen door de verheldering en erkenning van anderen. 

Tien jaar na de grote wetgeving rond het levenseinde - de wet op de patiëntenrechten, de wet op palliatieve zorg en de euthanasiewet - bestond in 2012 tien jaar. OKRA greep dat moment aan om met haar vrijwilligers over het waardig ouder worden in gesprek te gaan.
Terug naar overzicht