Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Belastingsvoordeel dienstencheques
De regering besliste recent om het belastingsvoordeel voor dienstencheques te halveren.

Dienstencheques zijn fiscaal voordelig, maar vanaf 1 juli  2013 wordt het maximumbedrag  dat je mag inbrengen in je belastingen kleiner. Voor uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 bedroeg het maximumbedrag waarop de belastingvermindering van toepassing is 2 720 euro per persoon per jaar. Vanaf 1 juli 2013 wordt dit bedrag beperkt tot 1 350 euro per persoon per jaar.

Voorbeeld 1: als je voor 1 juli 2013 voor 1000 euro aan dienstencheques hebt gekocht, kan je na 1 juli nog maar voor 350 euro aan cheques kopen die fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Zo kom je immers aan het maximumbedrag van 1 350 euro.

Voorbeeld 2: heb je voor 1 juli 2013 voor 2500 euro aan dienstencheques gekocht, dan is het plafond van 1350 euro ook van toepassing maar mits een uitzondering. De cheques die je al hebt gekocht (2500 euro) zullen allen fiscaal aftrekbaar zijn. Het maximumbedrag tot 1 juli is immers 2 720 euro. Vanaf 1 juli kan je echter geen cheques meer kopen die nog fiscaal aftrekbaar zullen zijn. Het nieuwe maximumbedrag van 1 350 euro is dan reeds overschreden.

Wat betekent dit nu concreet?

Als je vier uur per week beroep doet op een poetshulp, zal je per jaar meer dienstencheques nodig hebben dan je fiscaal kan inbrengen. Het maximumbedrag van 1 350 euro zal zo immers overschreden worden.

52 weken x 4 dienstencheques/week x 8,5 euro per cheque = 1768 euro

Vermits het maximumbedrag van toepassing is per persoon kan je, als je je partner ook een dienstenchequeovereenkomst laat afsluiten, toch van de fiscale aftrek genieten. Je koopt vervolgens elk de helft van de benodigde dienstencheques. Voor alleenstaanden wordt het fiscaal voordeel jammer genoeg gehalveerd.

Ten slotte stijgt de prijs per dienstencheque in 2014. Voor de eerste 400 cheques betaal je 9 euro per cheque. De prijs vanaf 400 cheques stijgt van 9,5 euro naar 10 euro per dienstencheque.

Terug naar overzicht