Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Aanpassing wetgeving IGO
De Ministerraad keurde een aantal aanpassingen aan de wetgeving voor de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) goed.

De maatregelen zouden van kracht worden vanaf 1 januari 2014, mits ze nog bevestigd worden door de publicatie van een uitvoeringsbelsuit of KB.
De hervorming breidt de nationaliteitsvoorwaarden uit, waardoor meer mensen in aanmerking zullen komen. Daarnaast wordt de invloed van de samenwoonst beperkt, wat een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging tot gevolg heeft. Tot slot wordt er ook werk gemaakt van fraudebestrijding, en zal ook de verblijfsvoorwaarde strenger worden gecontroleerd.

Meer informatie over de wijzigingen vind je in OKRA-Magazine van december 2013.

Terug naar overzicht