Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Een betaalbaar openbaar vervoer
Voor een behoeftedekkend en betaalbaar openbaar vervoer.

Een openbaar vervoer dat voor iedereen toegankelijk is en dat mensen naar de plaatsen brengt waar ze moeten zijn, dat is de basiseis van OKRA over het openbaar vervoer. Maar dat kost geld. Geld waarover De Lijn niet beschikt en de overheid zegt dat het er niet is. Gratis openbaar vervoer mag, maar een goed en toegankelijk openbaar vervoer moet.

Het standpunt van OKRA over het openbaar vervoer in acht vragen en antwoorden.

1. Is basismobiliteit een recht voor iedereen?

JA, ook op het platteland. Vandaag hebben mensen die op den buiten wonen geen of weinig mogelijkheid om openbaar vervoer te gebruiken. Dat moet beter.

2. Is het openbaar vervoer voor ouderen noodzakelijk?

JA, want voor vele ouderen is het de enige vorm van mobiliteit. Ze is nodig om zo lang als mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

3. De Lijn veranderde het aanbod in 2012. Vond OKRA dit voldoende?

NEEN, want enkel het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer werd ontzien. De rest van het aanbod ging er op achteruit.

4. Ging OKRA akkoord met de nieuwe uurregeling van de Lijn ingevoerd in de loop van 2012?

NEEN, want tal van ritten verdwenen, bepaalde haltes worden niet meer of onvoldoende bediend en de dienstverlening op zondag en tijdens de daluren werden beperkt. OKRA kreeg negatieve reacties van (bestuurs)leden die wel een gratis ticket hebben maar er niks mee kunnen doen omdat er geen bus rijdt.

5. Is het openbaar vervoer voldoende toegankelijk voor ouderen?

NEEN. Sinds 2012 werkt de Lijn steeds meer volgens het overstapmodel. De bus rijdt dan niet meer tot het stadscentrum. De reiziger moet aan de stadsrand overstappen op ander vervoer. Bovendien werden haltes afgeschaft waardoor de afstand tussen twee haltes vergroot.

6. Staat OKRA positief tegenover de invoering van de MOBIB-kaart (elektronische betaalkaart)?

JA, maar niet over de wijze waarop dit gebeurt door de verschillende vervoersmaatschappijen. Hierdoor is het gebruik van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest totaal onoverzichtelijk geworden. De Brusselse en Waalse vervoersmaatschappij en de Lijn moeten samen met de NMBS het openbaar vervoer in de hoofdstad en in België dringend op elkaar afstemmen en gebruiksvriendelijker maken.

7. Moet het openbaar vervoer betaalbaar zijn en blijven voor iedereen?

JA, omdat elke financiële drempel mensen uitsluit om het openbaar vervoer te gebruiken.

8. Zal OKRA akkoord gaan met een volgende Vlaamse regering die om besparingsredenen het gratis openbaar vervoer voor alle 65–plussers afschaft?

NEEN. De volgende Vlaamse regering moet blijven investeren in een voldoende uitgebreid en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen. Enkel investeren op drukke lijnen en op werk- en schoolverkeer is voorbijgaan aan de fundamentele behoeften bij de 65-plussers.

Terug naar overzicht