Nieuws overzicht
Nieuws overzicht
Denk aan later, spreek over later.
De brochure 'Denk aan later, spreek over later' is online te downloaden.

Aansluitend bij de campagne ‘Vroeger nadenken over later’ van de Koning Boudewijnstichting, wil OKRA ouderen aanzetten om het gesprek aan te gaan met hun kinderen (of andere personen die hen nabij zijn) rond belangrijke vragen bij het levenseinde.  Een rustig en open gesprek over hoop, wensen en zorgen voor later, kan zoveel comfort en rust bieden. 

Geen gemakkelijke opdracht, maar de OKRA-brochure ‘Denk aan later, spreek over later’ biedt inspiratie.

Terug naar overzicht