Rechten en info
Levenseinde
Infofiche: Orgaandonatie bij overlijden

Laatste wijziging: 28/04/2014

Voor heel wat zieke mensen is de enige hoop op genezing en overleven een orgaan- en/of weefseltransplantatie. Nu staan er ongeveer 1 300 Belgen op de wachtlijst. Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Met jouw organen kan je een leven redden. Een mooier gebaar bestaat er haast niet. En wie weet heb je op een dag zelf een donor nodig.

Orgaandonatie: wie?

Orgaandonatie betekent dat je organen afstaat die nadien gebruikt worden voor transplantatie. Iedereen komt in aanmerking als donor, hoe oud of jong ook. Het gaat om Belgen, maar ook om buitenlanders die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of zes maanden zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. Onder de achttien jaar is toestemming van de ouders nodig. Uiteraard moet het om gezonde organen/weefsels gaan.

Wettelijke regeling

De wet laat het wegnemen of transplanteren van organen na overlijden toe, behalve als de betrokkene tijdens zijn leven uitdrukkelijk heeft laten weten dat hij dit niet wenst of als de onmiddellijke familie in de eerste graad (kinderen, ouders en/of echtgenoot) zich ertegen verzet. Als je niet wil dat dokters na je overlijden organen of weefsels wegnemen, vul dan een formulier in dat je bij de gemeente kan krijgen. Je vindt het ook op www.beldonor.be. Dit geldt ook voor jongeren onder de achttien jaar. Je kan vooraf de toestemming geven dat dokters je organen of weefsels mogen gebruiken. Ook dat doe je met een formulier dat je bij de gemeente kan krijgen.

Samengevat

  1. Als je officieel hebt laten weten dat je geen organen wil afstaan, moeten de dokters die wens respecteren. Zij mogen dan geen organen of weefsels wegnemen. Dit kan via een formulier dat je bij je gemeente kan halen.
  2. Als je je officieel als donor hebt opgegeven, kunnen de dokters je organen of weefsels wegnemen.
  3. Als je niets hebt laten weten, vraagt het medische personeel de mening van je naaste familie. Als je geen familie hebt en als er geen officiële verklaring bestaat, is het wegnemen van organen en weefsels door de wet toegelaten.

Gemeente

De administratieve registratie moet gebeuren bij je gemeente via een speciaal formulier. Deze registratie heeft de waarde van een testament. Zo beslis je vooraf over de bestemming van je organen. De registratie is gratis. Praat over deze kwestie ook eens met je arts.

 

Meer info?

Bij je gemeente (Dienst bevolking) of bij:
FOD Volksgezondheid
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
02 524 85 44
E-mail: beldonor@gezondheid.belgie.be, www.beldonor.be


 

Terug naar overzicht