Rechten en info
Levenseinde
Begrafenisuitkering is afgeschaft

De regering heeft beslist dat de begrafenisvergoeding vanaf 2013 wordt afgeschaft. Deze uitkering kon worden aangevraagd, bij een overlijden, door de  persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

Door de afschaffing wordt de uitkering dus niet meer uitbetaald voor overlijdens vanaf 1/1/2013.  Dit jaar kunnen wel nog vergoedingen worden betaald voor overlijdens uit 2012.

De infofiche over de begrafenisuitkering

Terug naar overzicht